Al mal temps bona cara


Il·lustració de 2 metres de llargada per 70 cm d'alçada realitzada amb acrílics, collage, grafit i llàpis de color.

-- traducción --
Ilustración de 2 metros de largo per 70 cm de alto realitzada con acrílicos, collage, grafito y lápices de colores.

-- traduction --
Ilustration de 2 mètres de long par 70 cm de haut réalisée avec des acryliques, du collage, du graphite et des crayons de couleur.

2 comentarios: